Transformační workshop zaměřený na práci s traumaty 

17.-21.11.2021 - Kubasova chalupa, Sudislav nad Orlicí 

Trauma je slovo, které můžete slyšet velmi často, co však je trauma, jak vzniká, jaké typy traumat jsou. Co vše se s námi v dětství děje, než se trauma začne manifestovat. Jak nás ovlivňuje v dětství a potom v dospělém životě. Jak trauma souvisí s fyzickými problémy našeho těla. Trauma x fragmenty, v čem je rozdíl, jak je rozpoznat a s těmito částmi pracovat. Jak je trauma vázané na programy a vzorce chování, generační linii naší rodiny. Proč zrovna máme takové trauma a co je smysl a cíl pro tento život na základě právě takového traumatu poznat, pochopit, získat, zažít...

Kromě teorie vás čekají meditace, mnohé praktické cvičení pro práci s traumaty, které následně budete schopní kdykoliv znovu použít, také rychlé a jednoduché metody tužka x papír.


Cíl transformačního workshopu:

Dát vám nadhled, novou perspektivu v chybných konstruktech, programech a vzorcích a zprostředkovat vám nové emoční prožitky, nastavení, které vibračně začne trauma rozpouštět, což vede do finálního stavu uzdravení.


Co můžete čekat:

Nové informace, poznatky a postřehy. Nespočet aha efektů, sdílení s lidmi, propojování se, přátelství. Bezpečná atmosféra a prostředí pro hlubokou práci s traumaty. Nový začátek - novou cestu.

Příklad traumat, které můžete na transformačním výcviku řešit: osamělost, pocit opuštěnosti, samoty, nemilovanosti, nechtěnosti, selhání, nevíra v sebe, potřeba mít věci pod kontrolou, zneužití, znásilnění, problémy, poporodní úzkosti, paniky všeho typu, strachy, sexuální problémy, neschopnost otěhotnět, problémy s plodností, konfliktní situace v pracovních či partnerských vztazích, opakující se problematické vztahy s lidmi a mnohé další...


Pro koho je transformační workshop vhodný:

 • ženy
 • muži

Pro ty, kteří se chtějí naučit pracovat sami ze sebou. Pochopit hloubku traumat od prvopočátku, až do přítomného okamžiku. Jak jim trauma ovlivňuje život v přítomnosti a co vše je na ně navázané.

Pro ty, co se nebojí podívat na svá traumata a začít s nimi pracovat. Hledat nové perspektivy potřebné k léčbě.

Workshop je vhodný jak pro samouky, tak pro lidi pracujícími s lidmi, na rozšíření portfolia a jejich nabízených služeb.


Délka trvání:

 • 17.11 - 21.11. 2021, celkem 5 dní, 4 noci

Čas příjezdu a odjezdu:

 • 17.11 2021 od 18.00 hod ubytování, seznamování s prostorem, zahájení
 • 21. 11. 2021 snídaně, práce ze sebou, společný oběd a do 14.00 hod vyklizení chaty a společný odjezd

Cena pobytu + způsob placení:

6200 Kč

 • V ceně je zahrnuto ubytování, lůžkoviny, pronájem prostor pro semináře (vnější a vnitřní), parkování, zapůjčení karimatek, podsedáků a matrací pro sezení na zemi, lektor
 • Je možnost si domluvit stravování a to v konceptu plné penze (snídaně, oběd večeře, pouze vegetariánské či veganské). V plné penzi je po celou dobu pobytu zajištěný i zdarma pitný režim v podobě čajů, nebo vody s citrónem.
 • Cena za plnou penzi na den je 390 Kč.
 • 17.11. 2021 se začíná večeří a končí se 21.11.2021 obědem.

V případě vlastního stravování za využití kuchyně a vaření v ní účtován pronájem kuchyně na den 60 Kč


Placení:

 • Záloha na účet: 3500 Kč, číslo účtu: 1184631038/3030 (Nejpozději do týdne od podání přihlášky.)
 • Při příjezdu doplatek v hotovosti: 2700 Kč
 • Plná penze po celou dobu pobytu 1560 Kč
 • Přihlašovat na seminář je možné do 8.11. 2021

Storno podmínky placení:

 • 1 měsíc a déle od začátku workshopu bez poplatku
 • 3 - 4 týdny je storno poplatek 50 % z ceny
 • 2 týdny je storno poplatek 100 % z ceny

Potěšující:

V případě kapacity workshopu nad 30 lidí, bude každému účastníkovi poskytnuta sleva 700 Kč na ubytování, protože cena za ubytování je závislá na počtu lidí.


Ubytování:

Luxusní objekt s dvěma sály, zázemím, včetně ubytování v krásných pokojích v soukromí. Areál je zasazený v nádherné přírodě, zaručující klid na práci a relaxaci.

Workshop zahrnuje práci převážně ve vnitřních prostorách. Pokud počasí dovolí, půjdeme i ven, proto je dobré přizpůsobit oblečení na všechny možné aktivity. Více informací a fotky chaty naleznete zde: https://www.kubasovachalupa.cz/

Plná penze + strava:

 • Středa: večeře
 • Čtvrtek: snídaně, oběd, večeře
 • Pátek: snídaně, oběd, večeře
 • Sobota: snídaně, oběd, večeře
 • Neděle: snídaně, oběd

Všechny jídla jsou kombinací vegetariánské a veganské kuchyně. S kuchařem je možné domluvit i upravené jídla dle vašich požadavků, pokud trpíte nějakou intolerancí na potraviny. V takovém případě žádám o bližší informace, které můžete vyplnit jako součást přihlášky.

Podmínky transformačního workshopu + přihlášku je potřeba podepsat a zaslat emailem v co nejkratší době zpět.


Podmínky transformačního workshopu:

 • Objednávají se telefonicky či emailem.
 • Nutné vyplnit přihlášku. Všechny pořadatelem potvrzené přihlášky jsou závaznými objednávkami.
 • Platba probíhá formou zálohy předem na účet číslo: 1184631038/3030 ve výši 3500 Kč s doplatkem v hotovosti na místě při příjezdu 2700 Kč
 • V případě žádosti o plnou penzi, po celou dobu pobytu, se doplácí na místě ještě částka 1560 Kč
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vybrat toho, koho příjme na workshop.
 • V případě zrušení výcviku ze strany spotřebitele před zahájením výcviku, jsou účtované storno poplatky, které pokud nejsou specifikované jinak, platí v následujícím znění. Odstoupit je možné pouze písemně.

Storno podmínky:

 • 1 měsíc a déle od začátku workshopu bez poplatku
 • 3 - 4 týdny je storno poplatek 50 % z ceny
 • 2 týdny je storno poplatek 100 % z ceny

 • V průběhu výcviku, či rozběhlého semináře, má právo spotřebitel odstoupit, však není možný přesun a dokončení workshopu v jiný termín, ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci.
 • V případě nutnosti si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit kteréhokoliv účastníka z průběhu semináře, bez nároků na náhradu.
 • Každý účastník se zavazuje nevynášet získané informace ven, mimo skupinu a tím ji udržet a podílet se po celou dobu konání na jejím bezpečí.
 • V případě potřeby vytváření zvukového, či video záznamu, je možné pouze se souhlasem pořadatele vždy před samotným začátkem konkrétního výcviku.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na zrušení akce případně její části z opodstatněných a závažných důvodů.
 • Každý účastník si zodpovídá za své věci.
 • V případě nemoci, či zranění si hradí každý účastník sám finanční náklady, nutné na lékařské ošetření či transport do nemocnice.
 • Každý účastník v den konání workshopu se zavazuje nepít alkohol a nejíst maso.

Každý účastník nese zodpovědnost sám za sebe a zároveň si je plně vědomý, že svým chováním a jednáním ovlivňuje všechny ostatní členy skupiny. Proto se zavazuje chovat a jednat takovým způsobem, aby nezraňoval, či nijak neubližoval svým jednáním a chováním a nijak nebude škodit v průběhu výcviku sobě, ani druhým lidem....