Transformační workshop zaměřený na práci s nemilovaností

18.-20.02.2022 - Kubasova chalupa, Sudislav nad Orlicí 

Slovo nemilovanost můžete slyšet skloňovat lidi ve všech pádech a podobách. Proč to slovo je tak časté a všude ho slyšíte? Protože nemilovanost je to, oč tu běží.

Je to ta nejzásadnější věc, která nás ovlivní ještě v prenatálu, potom dále po narození a na základě tohoto pocitu, této emoce potom tvoříme komplexně naši osobnost, programy, vzorce chování, naše já...

Nemilovanost je kořen všeho. Je to jeden ze zásadních kořenů strachů. Je součástí vztahových problémů se soužitím a to tehdy, pokud se vám opakují stejné chybové věci dokola. Nemilovanost také souvisí se špatným přístupem k sobě, se sebeláskou a nízkou sebe hodnotou.

Zkrátka a dobře, nemilovanost je podstata všeho a jsme tu proto, abychom se učili milovat....


Cíl transformačního workshopu:

Od nemilovanosti a pochopení nemilovanosti do lásky...


Co můžete čekat:

Nové informace, poznatky a postřehy. Nespočet aha efektů, sdílení s lidmi, propojování se, přátelství. Bezpečná atmosféra a prostředí pro hlubokou práci s tímto traumatem. Nový začátek - nová cesta.


Pro koho je transformační workshop vhodný:

 • ženy
 • muži

Pro ty, kteří se chtějí naučit pracovat sami ze sebou. Pochopit hloubku tohoto nejsilnějšího traumatu od prvopočátku, až do přítomného okamžiku. Pochopit nemilovanost v jejich vrstvách, jak konkrétně nám která vrstva ovlivňuje život v přítomnosti a co s touto vrstvou dělat.

Pro ty, co chtějí víc, dovolit si cítit, vidět, prožít a hlavně, dovolit si se otevřít do lásky.

Workshop je vhodný jak pro samouky, tak pro lidi pracujícími s lidmi, na rozšíření portfolia a jejich nabízených služeb.


Délka trvání:

 • 18.2 - 20.2. 2022, celkem 3 dny, 2 noci

Čas příjezdu a odjezdu:

 • 18.2. 2022 od 16.00 hod ubytování, seznamování s prostorem, zahájení + meditace

 • 19.2.2022 celodenní práce ze sebou

 • 20.2. 2022 snídaně, práce ze sebou, společný oběd a do 14.00 hod vyklizení chaty a společný odjezd


Cena pobytu + způsob placení:

4300 Kč

 • Cena včetně plné penze

 • V ceně je zahrnuto ubytování, lůžkoviny, pronájem prostor pro semináře (vnější a vnitřní), parkování, zapůjčení karimatek, podsedáků a matrací pro sezení na zemi, lektor

 • 18.2. 2022 se začíná večeří v 18,00 hod a končí se 20.2.2022 obědem.

 • Stravování v konceptu plné penze (snídaně, oběd večeře, pouze vegetariánské či veganské). V plné penzi je po celou dobu pobytu zajištěný i zdarma pitný režim v podobě čajů, nebo vody s citrónem.

 • Káva: k dispozici je kávovar včetně mléka, káva není zahrnutá v plné penzi


Placení:

 • Záloha na účet: 2000 Kč, číslo účtu: 1184631038/3030 Nejpozději do týdne od podání přihlášky.

 • Při příjezdu doplatek v hotovosti: 2300 Kč

 • Přihlašovat na seminář je možné do 14.2. 2022 


Storno podmínky placení:

 • 1 měsíc a déle od začátku workshopu bez poplatku
 • 3 - 4 týdny je storno poplatek 50 % z ceny
 • 2 týdny je storno poplatek 100 % z ceny

Ubytování:

Luxusní objekt s dvěma sály, zázemím, včetně ubytování v krásných pokojích v soukromí. Areál je zasazený v nádherné přírodě, zaručující klid na práci a relaxaci.

Workshop zahrnuje práci převážně ve vnitřních prostorách. Pokud počasí dovolí, půjdeme i ven, proto je dobré přizpůsobit oblečení na všechny možné aktivity. Více informací a fotky chaty naleznete zde: https://www.kubasovachalupa.cz/

Plná penze + strava:

 • Pátek: večeře

 • Sobota: snídaně, oběd, večeře

 • Neděle: snídaně, oběd

Všechna jídla jsou kombinací vegetariánské a veganské kuchyně. S kuchařem je možné domluvit i upravené jídla dle vašich požadavků, pokud trpíte nějakou intolerancí na potraviny. V takovém případě žádám o bližší informace, které můžete vyplnit jako součást přihlášky.

Podmínky transformačního workshopu + přihlášku je potřeba podepsat a zaslat emailem v co nejkratší době zpět.


Podmínky transformačního workshopu:

 • Objednávají se telefonicky či emailem.
 • Nutné vyplnit přihlášku. Všechny pořadatelem potvrzené přihlášky jsou závaznými objednávkami.
 • Platba probíhá formou zálohy předem na účet číslo: 1184631038/3030 ve výši 2000 Kč s doplatkem v hotovosti na místě při příjezdu 2300 Kč
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vybrat toho, koho příjme na workshop.
 • V případě zrušení výcviku ze strany spotřebitele před zahájením výcviku, jsou účtované storno poplatky, které pokud nejsou specifikované jinak, platí v následujícím znění. Odstoupit je možné pouze písemně.

Storno podmínky:

 • 1 měsíc a déle od začátku workshopu bez poplatku
 • 3 - 4 týdny je storno poplatek 50 % z ceny
 • 2 týdny je storno poplatek 100 % z ceny

 • V průběhu výcviku, či rozběhlého semináře, má právo spotřebitel odstoupit, však není možný přesun a dokončení workshopu v jiný termín, ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci.
 • V případě nutnosti si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit kteréhokoliv účastníka z průběhu semináře, bez nároků na náhradu.
 • Každý účastník se zavazuje nevynášet získané informace ven, mimo skupinu a tím ji udržet a podílet se po celou dobu konání na jejím bezpečí.
 • V případě potřeby vytváření zvukového, či video záznamu, je možné pouze se souhlasem pořadatele vždy před samotným začátkem konkrétního výcviku.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na zrušení akce případně její části z opodstatněných a závažných důvodů.
 • Každý účastník si zodpovídá za své věci.
 • V případě nemoci, či zranění si hradí každý účastník sám finanční náklady, nutné na lékařské ošetření či transport do nemocnice.
 • Každý účastník v den konání workshopu se zavazuje nepít alkohol a nejíst maso.

Každý účastník nese zodpovědnost sám za sebe a zároveň si je plně vědomý, že svým chováním a jednáním ovlivňuje všechny ostatní členy skupiny. Proto se zavazuje chovat a jednat takovým způsobem, aby nezraňoval, či nijak neubližoval svým jednáním a chováním a nijak nebude škodit v průběhu výcviku sobě, ani druhým lidem....