Svatá trojice: 09-11/2018

Než se naše duše reinkarnuje do hmoty, rozdělí se na tři části, z nichž každá část se promění v jiný aspekt. Část duše jde do hmoty a vytvoří se nám tělo, část duše jde do srdce a vytvoří se pocity, emoce a poslední část se vtělí do mysli a vytvoří se nám rozum.

Míra spokojeného a šťastného života se odvíjí od toho, jak moc jsou tyto tři aspekty v souladu, jak moc jsou propojeny. Velmi často se stává, že potlačujete jeden aspekt v sobě, například zabýváte se více rozumem, myšlenkami, emoce moc necítíte, či se vám zdají nebezpečné. Nebo soustředíte se více na tělo, na fyzično a rozum jde stranou kvůli vašemu tělu. Ať už máte ve svém životě dominantní jakýkoliv z těchto tří aspektů, nikdy váš život nedojde skutečného klidu, naplnění a souznění, protože jedna část vašeho já, bude neustále bojovat s ostatními částmi o své prvenství, které je pouze fiktivní a vše vede k tomu, tyto tři části vyrovnat do souladu. Troufám si říct, že tento vnitřní boj aspoň jednou každý v životě zažil a to například, když bojovalo srdce proti rozumu. Mám to udělat? Rozum mi říká ne, nedělej to, uděláš největší chybu na světě, to není sranda a proti tomu srdce vám říkají, ale jo běž, udělej to, je to skvělé, cítíš lásku, štěstí, určitě to bude dobré, určitě to zvládneš. Zažili jste někdy tento vnitřní boj? J

Cílem našeho života je léčit duši, léčit sám sebe, sjednocovat sebe do té míry, než dojdeme osvícení. Dojdeme až do bodu, kdy se přestaneme reinkarnovat. Na této dlouhé cestě si můžeme hodně pomoci tím, že pochopíme všechny části naši duše, naučíme se s jednotlivými částmi pracovat a propojíme všechny tyto tři aspekty do krásné vzájemně se podporující trojice. Pokud chceme klidný život, nemůže nikdo velet. Pouze podpora všech tří aspektů nám dá cestu plnou lehkosti v rozhodování. Z našeho života vymizí nerozhodnost, váhání, smutek, nenávist, zloba a všechno to, co nám znemožňuje být šťastnými.

Tento kurz se skládá ze 3 dnů, kdy se potkáme 1x za měsíc a budeme celý den v jednom aspektu duše, se kterým se budeme učit pracovat.


Popis kurzu:

V těle (hmotě) se naučíte chápat jakoukoliv nemoc

 • Pochopíte klíč k vyřešení jakékoliv nemoci, zdravotního problému, či handicapu.
 • Zjistíte, proč nemoc máte, z jakého důvodu vznikla a co vás chce naučit.
 • Pochopíte význam bolesti a jak z bolestí pracovat.
 • Zjistíte, proč vám chutnají některé potraviny více či méně, nebo proč jste na nich závislí. Co se v těle děje když chcete zhubnout a proč to nejde.
 • Naučíte se odhalit kořenovou příčinu každé nemoci.
 • Naučíte se pracovat s chronickými nemocemi, proč jsou, k čemu slouží, co s nimi dělat.

Aspekt těla je velmi důležitý pro ty z vás, kteří se tak dlouho nevědomě odpojovali sami od sebe, že emoce a mysl byla natolik přehlcená negativní energií, že už více nemohla vstřebat. Neměla odkud brát to pozitivní a pro své uvolnění, ve snaze ochránit člověka před závažnějším problémem, propukla skrze hmotu ven a vytvořila fyzické problémy - nemoc. Jste-li často nemocní, máte-li chronické problémy, trpíte určitým handicapem už od mala. Neustále se vás drží jeden druh nemoci celý život, tak přesně pro vás je důležitý aspekt hmoty - těla.

.....Tělo je chrám pro život. Jaký chrám si vytvoříte takový život prožijete.....

V srdci (emocích) se naučíte cítit emoce a pracovat s nimi

 • Pochopíme, co to vůbec emoce jsou a jak vznikají.
 • Naučíte se emoce vyjadřovat a přijímat.
 • Naučíte si dovolit emoce cítit a chápat.
 • Naučíte se pracovat s negativními emocemi, které tak člověka pohlcují a kvůli nim se dokáže tak dlouhou dobu trápit a žít nekvalitní, nespokojený život.
 • Naučíte se úžasnou metodu, která umožňuje velmi rychle změnit emoci, kterou cítíte, na emoci jinou, kterou si přejete.
 • Srovnáte emoční naladění ve svém těle, stanete se více stabilní, klidní a stálí.

Emoce jsou nedílnou součástí každého člověka. Pokud se velmi často trápíte, nebo vaše emoce jsou nestabilní, chvíli je vám do pláče, prožíváte úzkost, pocit bezmoci a beznaděje a pak zase jste spokojení a šťastní. Váš život je jak jedna velká emocionální houpačka, z nichž prožíváte úplně vše, jen ne pocity klidu, stability a jistoty. Pokud neumíte řešit stresové situace, vždy vás vykolejí a toto prožíváte ještě dlouhou dobu po té, tak právě pro vás je skvělí aspekt srdce - emoce.

.....Čím více rozumíte sami sobě, tím více cítíte lásku a mír.....

V mysli (rozumu) pochopíte své myšlenky

 • Řekneme si a vysvětlíme co to myšlenka je, jak funguje a jak se tvoří.
 • Pochopíte, co jsou vlastně negativní myšlenky a jak vznikají, k čemu jsou dobré a proč jich má člověk během dne nespočet.
 • Pochopíte smysl katastrofických scénářů, které si tvoříte.
 • Naučíte se skvělou metodu pro práci s protichůdnými myšlenkami, z nichž každou chvilku slyšíte pro a proti na stejnou věc a tím pádem nevíte, jak se rozhodnout.
 • Vysvětlíme si rozdělení mysli na základě zažitých traumat a co s tímto dělat.
 • Naučíme se jeden z nejdůležitějších principů při práci s myšlenkami a to je propojování fragmentované mysli.

Pokud jste hodně rozumoví lidé a vše řešíte logicky, celý den nad něčím přemýšlíte a jste uvězněni ve svých myšlenkách, které vás vedou do minulosti, nebo do budoucnosti. Pokud si velmi často tvoříte katastrofické scénáře a potom vám tyto scénáře negativně ovlivňují život, protože se v něm nedokážete uvolnit, pokud je vám vaše mysl spíše nepřítelem a máte pocit, že ji nemůžete vypnout, že pořád musíte nad něčím přemýšlet, tak přesně pro vás je aspekt mysli ten nejdůležitější.

.....Nejkrásnější pocit je ten, když mysl vydechne....


Organizační informace:

 • Kurz je vytvořený tak, aby sjednocoval všechny části vaši duše. Dával je do rovnováhy.
 • S každou částí se naučíte pracovat jednotlivě, takže v den kurzu bude dost času na pochopení a zažití metod.
 • Pauzy mezi jednotlivými dny v kurzu jsou tak dlouhé, aby jste si mohli vše vyzkoušet, osahat a prožít.
 • Kurz se skládá ze 3 dnů, v časovém rozmezí od 9.00 hod - 17.30 hod., s polední pauzou na oběd.
 • Kurz proběhne v termínech:

29.9. 2018 (neděle) - aspekt hmoty - tělo 

27.10. 2018 (sobota) - aspekt srdce - emoce
24.11. 2018 (sobota) - aspekt rozumu - mysl 

 • Kurz se pořádá v centru Vitality v Olomouci: https://www.centrumvitality.com/

Cena:

 • Kurz je vytvořený jako celek, ale po předchozí domluvě je možnost absolvovat pouze některé z jeho částí.
 • Pokud máte zájem o CELÝ KURZ, pak vás bude stát 3800 Kč
 • Pokud zvolíte pouze některé z jeho částí, pak je cena 2000 Kč za jednu část.
 • Počet míst v kurzu je omezen a bez předchozího nahlášení není možnost kurz absolvovat.

Místo v kurzu vám bude rezervované po zaplacení celé částky na účet číslo: 1184631011/3030 a to nejpozději do 17.9. 2018