Psychosomatika, léčba nemoci, bolesti, fyzických problémů

Jak léčit nemoc? 

Když se řekne "nemoc", ve většině lidí se probudí mnohé nepříjemné pocity jako ztuhlost, stažení, strach, vyděšenost..., zejména, pokud je to nemoc, se kterou již mají zkušenost ať už osobní, nebo z okruhu svých blízkých. I když je dnešní moderní doba pokročilá v diagnostice a léčbě nemoci, přeci jen stojíme na začátku pochopení nemoci v komplexním psychosomatickém pojetí. Co to je?

Pochopení nemoci v psychosomatickém pojetí znamená, že se nejen pojmenovává nemoc jako samostatný stav v těle člověka, který se jako samostatný léčí, ale zároveň si je člověk vědomí toho, jaké myšlenky a emoce, způsob života a vzorce chování mu tuto nemoc převedli z predispozice do reálného prožívání. Zároveň si je však nemocný člověk vědomý toho, jak a co musí v životě člověk změnit, jak ze sebou pracovat, aby se nemoc stala opět predispozicí a zmizela někde v hlubinách jeho bytí. Psychosomatika totiž zahrnuje složku tělesnou, psychickou, emoční a energetickou, čili doslova poukazuje a vede člověka ke komplexnímu pohledu na sebe sám, ve kterém se vzájemně všechny části osobnosti snoubí, podporují a spolupracují při léčbě nemoci.

Zatím co se klasická medicína staví k nemoci tak, že ji oddělí od psychiky a emocí, léčí se jen tělo, z pohledu psychologie se spíše pracuje jen na změně myšlení, v pohledu ezoteriky se převážně řeší emoce a věci přesahující hmotu. Psychosomatika řeší a zahrnuje všechny složky dohromady, žádná není vyzdvižena jako důležitější, či méně potřebnější než druhá. Vše je vzájemně propojené a podporující sebe sama a ostatní složky. Když selže jedna, selže vše.

Pokud mi přijde klient se zdravotním (fyzickým) problémem, velmi úzce spolupracuji s MuDr. Martinem Zulákem, který řeší tělo, jídelníček a všechny věci, které se ohledně těla týkají (krevní testy, léky....) Spolupráci s lékařem, podílení se při léčbě nemoci, vnímám jako nesmírně důležitý stav pro všechny zúčastněné strany.  


Pokud vás zajímá samoléčba, k dispozici video: 

Pokud chcete vědět více o své nemoci, jak vzniká, kde a kdy se stane predispozicí a proč se z ní potom stane skutečná nemoc, natočila jsem video, které vám poodhalí co to nemoc je a jak vzniká. Mimo jiné se v něm dozvíte i o meditaci, kterou jsem pro vás natočila. Právě tato meditace může být pro vás začátkem, cestou pochopení psychosomatiky a zároveň i léčením. Může být pro vás vším a otevřít vám nové možnosti vnímání a léčení vašeho problému. 


Meditace

Meditace navazuje na video a společně tvoří celistvý materiál pro práci s nemocí a pochopením sebe sám. Meditace je cesta, skrze kterou se můžete začít léčit a objevovat. 

  • Cena meditace 500 Kč
  • Po zaplacení částky na účet číslo: 1184631011/3030 vám bude meditace odeslána emailem ke stažení.
  • Celková délka meditace, spolu s doprovodným textem jak s meditací pracovat, je 38 minut.   

V případě zájmu o meditaci prosím vypište a odešlete objednávkový formulář: 


Workshop pro vás na téma psychosomatika

Jak léčit nemoci, bolesti a fyzické tělo. Workshop se bude konat v květnu.