Poradenství pro dospělé: Individuální konzultace, párové konzultace

Každý z nás se někdy ocitne v tísnivé životní situaci, ve které si neumí pomoci, nebo poradit. Ať se snaží sebe víc, pořád jakoby přešlapoval na místě a ne a ne se z něj hnout. Proč to tak je? Na většinu problémů nám chybí patřičný nadhled, který by umožnil se na problém podívat z jiného úhlu pohledu a tím pádem ho vyřešit. Jsou to naše emoce a pocity, která nám v tom brání. Díky našim emocím a pocitům jsme v problému zainteresování tak, že nevidíme možnosti. Nevidíme jiné cesty k řešení a stáváme se vůči svým problémům slepí. Pak druhým dokážeme poradit, ale sobě ne.

Není chyba přiznat si, že odbornou pomoc skutečně potřebujeme. Často se snažíme řešit problémy sami, nebo za pomoci známých či přátel, ale takové řešení mnohdy nebývá příliš efektivní a dlouhodobé. V přiznání si toho, že potřebuju pomoci, je obrovská síla, která člověka žene v před. Žene ho za změnou a vyléčením.

Na každý problém existuje řešení a já vám ho pomohu najít. Pomocí různých metod společně poodhalíme skutečnou podstatu problému. Pochopíte jej, uděláte si sami nad sebou nadhled a tím pádem započnete léčivý proces.

Nabízím vám poradenství v bezpečném a uklidňujícím prostředí domova, které probíhá formou individuální či párové konzultace.

Délka konzultací trvá 60 minut.


INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE:

Je vhodná pro ty z vás, kteří si potřebují udělat nad problémem patřičný nadhled a vyřešit jej.

Problémy k řešení:

  • Osobní rozvoj - malé sebevědomí, sebeláska, špatné nastavení osobních hranic, sexuální problémy, otázky ženství a mužství, problémy v komunikaci, stud, víra v život
  • Partnerské a vztahové problémy - problémy s otěhotněním, před rozchodové a po rozchodové krize
  • Psycho spirituální krize - užití psychedelických látek za nevhodných okolností, ztráta životní struktury a nemožnost ji nahradit něčím jiným, série životních nezdarů
  • Traumatické situace, těžké životní události - smrt, nemoc, ztráta domova, těžké finanční situace, závislosti
  • Deprese, úzkosti, strachy, fóbie

Četnost konzultací

Ideální četnost individuálních konzultací je 1x za 14 dní. Když je člověk zvyklý na sobě pracovat, potom je dobré mít terapii 1x za 3 až 4 týdny. Vše se odvíjí od závažnosti problému, který máte. Aby bylo možné dodržet četnost terapií, spolupracuji s Jitkou Širmarovou. Tato spolupráce funguje takovým způsobem, že jednou máte terapii se mnou, kde se učíme nové věci, metody, společně objevujeme nové a nepoznané a za 14 dní můžete mít terapii s Jitkou, kde máte prostor se dotazovat na věci, které vám ještě nejsou jasné, nebo které vám vyvstanou v průběhu práce ze sebou.

Můžete spolu řešit a probírat domácí úkoly, nacvičovat metody, které se se mnou naučíte. Vzájemně si předáváme informace o průběhu terapie, co vše je potřebné procvičit, tím pádem se nemusíte starat o předávání informací vy. Pokud máte zájem o pravidelné terapie se mnou, je dobré si rezervovat předem několik termínů. 

S Jitkou si můžete sjednávat schůzku na čísle: 702 077 148
Terapie fungují osobně, nebo online, skrze program Skype, kde Jitku najdete pod jménem: Gaiaporadna - Jitka Širmarová
Cena terapie s Jitkou je 800Kč a platí se na její účet.

Jitka Širmarová - Kdo jsem

Jmenuji se Jitka Širmarová. Vystudovala jsem obor Fyzioterapie na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích. Navazující magisterské studium jsem absolvovala na Fakultě zdravotnických věd UP v Olomouci. V dalším vzdělávání jsem se zaměřila na reflexní terapii, kterou využívám ve své praxi fyzioterapeuta. Můj přístup je psychosomatický a pracuji intuitivně přes dotek rukou. Baví mě věci propojovat a zkoumat v rámci lidské psychiky a těla.


PÁROVÁ KONZULTACE:

Je vhodná pro ty z vás, kteří chtějí na svých problémech pracovat se svým partnerem a stabilizovat rozkolísané partnerské soužití.

Problémy k řešení:

  • Hádky, neshody a konflikty ve vztahu
  • Žárlivost
  • Nevěra