Poradenství pro děti a rodinu

Diagnostika dětí a rodiny, metoda Rodové kameny, výběr střední či vysoké školy

Jak se říká, dítě je odrazem dospělých.

Pochopit dětskou dušičku, její trápení, starosti a smutky je někdy těžké. Děti vnímají svět odlišným způsobem než dospělý. Co nám se jeví za banální, oni mohou vnímat jako veliký a složitý problém.

Pokud se dítě něčím trápí, nedokáže to projevit přímo. Neumí říct dospělému, v čem je problém a už vůbec si ho neumí sám vyřešit. Dostane se do pomyslné pasti. Jediný způsob jak může dát najevo, že něco není v pořádku je změna jeho chování. Změní se mu nálada, začne odmlouvat, bude sprosté, nebude poslouchat, nebo se mu ve škole zhorší známky a chování. Všechny tyto projevy jsou výkřikem o pomoc.

V tu chvíli spoléhá na nás dospělé, že jeho problém uvidíme, volání uslyšíme a pomůžeme mu. K tomu, abychom dětskou dušičku pochopili, se musíme umět podívat na svět jeho očima a do problému se nacítit. Podívat se na něj stejným úhlem pohledu, jako to dělá dítě. To může být velmi obtížné.


DIAGNOSTIKA DĚTÍ A RODINY

Pomocí testovacích metod (kresba začarované rodiny, kresba lidské postavy, baum test, Lischerovi medvídci, AAC) získáme onen potřebný komplexní pohled na problematiku, jež dítě prožívá. Tyto testy nám umožní podívat se na problém jejich očima.

Výsledkem je obraz rodiny a rodinných vazeb. Školního prostředí a školních vazeb.

Všechny testy vyplňuje dítě bez rodičů.

Vhodné pro ty, kteří chtějí:

  • Vyřešit problém ve škole - špatné známky, nevhodné chování, šikana, záškoláctví, děti odstrčené v kolektivu bokem, nezapojující se
  • Vyřešit problém doma - sourozenecká rivalita, žárlivost, hádky, upřednostňování jednoho dítěte, nevědět si z výchovou rady, odlišná výchova matky a otce, rozvedené rodiny (nastavování nejvhodnějšího způsobu vídání dítěte)
  • Svěřit dítě do opatrovnictví z důvodu rozvodu - zprávy pro soud, lékaře, psychiatra

Diagnostika dětí a rodiny probíhá ve třech návštěvách:

První návštěva je samotný rodič bez dítěte. Popovídáte mi, co je v rodině za problém, jak se dítě chová a projevuje, jaké u něj nastaly změny a za jak dlouho.

Druhá návštěva je samotné dítě bez rodiče. Dítě vyplní všechny potřebné testy, které následně vyhodnotím.

Třetí návštěva je rodič bez dítěte. Budou vám sděleny výsledky testů, které dítě vyplňovalo. Dostanete doporučení o možnostech nápravy situace, informace o tom, proč se dítě takto projevuje a kde vidí největší problém. Získáte přehled o tom, co ho trápí a s čím si neumí poradit.

V případě předešlé domluvy, bude také předána písemná zpráva pro vás, nebo třídního učitele, ve které bude vše shrnuto.

Délka jednotlivých setkání: 3x 60 minut


METODA RODOVÉ KAMENY

Je to metoda, kterou jsem vyvinula pro diagnostiku rodiny z pohledu dospělého jedince.

Pomocí této metody si můžete udělat patřičný obrázek o celé rodině. I když si myslíme, že víme, jak naše rodiny fungují a že už nás nemůže nic překvapit, mnohdy se stává opak pravdou. Náhlé události, hádky a nesváry jsou důkazy špatného pohledu na rodinné vazby a vztahy, které se snažíme přehlížet. Ať už je přehlížíme z důvodu bolestivých zážitků či zkušeností jsou neustále přítomny a rodinu ovlivňují. Pokud se na ně dokážeme podívat s patřičným odstupem a uvědomíme si, jak nás ovlivňují, můžeme nastolit cestu nápravy.

Pouze skutečné pochopení rodinných vazeb a vztahů jednotlivých členů nám umožní nefunkční rodinu změnit na fungující celek.

Tato metoda vám nenásilnou formou pomůže odhalit všechny vazby a vztahy v rodině. Vyplňuje ji dospělý bez účasti dalších osob.

Pro koho je metoda vhodná:

  • pro ty, co řeší problém v rodině, partnerství, práci, s penězi - metoda vám odkryje skryté souvislosti, umožní se do problému podívat hlouběji a díky tomu najít vhodné řešení
  • pro ty, kteří se chtějí podívat na vazby a vztahy, mezi jednotlivými členy rodiny, v partnerském vztahu, pracovním vztahu - díky metodě se podíváte na skutečné vztahy a vazby mezi jednotlivými členy rodiny, v pracovním vztahu či partnerském vztahu, zjistíte, jak je situace vnímaná vašim podvědomím, odkryje vám odpověď na otázku, proč?
  • pro ty, co z jakého koliv důvodu nechtějí o svých problémech mluvit - někteří z nás se neradi vyjadřují slovy ať už z důvodu strachu, sociální fóbie, nebo proto, že už o problému mluvili s tolika lidmi, že už nevěří, že je možná náprava. 
  • pro ty co stojí namístě a nemohou se z jakéhokoliv důvodu hnout

Jak metoda funguje:

Jde o sadu speciálně vybraných kamenů, různých tvarů a velikostí, které symbolikcy představují váš problém. Tyto kameny si vyberete a vyskládáte na podložku tak, aby odpovídali vašemu pocitovému naladění se do problému. Vznikne z toho určité seskupení kamenů, které poté přečtu. Vysvětlím vám, co jste poskládali. Kde je hlavní příčina problému a jak tento problém odstranit. Vše probereme a poté budete vyzváni k přeskládání těchto kamenů do podoby správného řešení situace.

Metoda je velice šetrná, nenásilná a jemná. Odrývá právě ty vhledy, které jsou zapotřebí ke správnému vyřešení celé situace.

Metoda za vás nemůže nikdy změnit problém. Co však může udělat, je umožnit vám uvidět a zažít pocit vyřešené situace, který je velice důležitý pro váš další krok ke štěstí a lepším zítřkům.

Délka sezení: 60 minut 


VÝBĚR STŘEDNÍ ČI VYSOKÉ ŠKOLY

Díky tomu, že jsem šest let pracovala jako školní psycholog, prošel mýma rukama velký počet žáků, kteří si nebyli jisti s výběrem střední či vysoké školy. Během těchto let jsem vytvořila komplexní test, který odkryje předpoklady žáka, jeho nadání a osobní profil.

Pomocí tohoto testu se budete moci lépe rozhodnout, jestli je vámizvolená škola tou správnou volbou pro vás, nebo je potřeba zapřemýšlet nad jinou možností. Ukáže, zda máte pro studium patřičné vlohy, jaké byste měli problémy a v čem naopak budete vynikat.

Test profesní orientace se skládá z dotazníku, osobního testu, projektivních kresebných metod a následného poradenství.

Vhodné pro:

  • Žáky devátých tříd
  • Maturující žák

Vyplňování testu trvá přibližně 90 minut + 45 minut poradenství