Program: Změň svůj život úzkostnáři

online program speciálně zaměřený a poskládaný pro lidi s úzkostí,
panikou, strachy nebo kombinací těchto poruch

Úzkosti, paniky a strachy jsou velmi nepříjemné a silné emoce, které člověka limitují v jeho životě a společně s negativními myšlenkami tvoří vězení ve vlastním těle, ze kterého se hledá jen velmi těžko cesta ven. Doslova vás svírají a znemožňují prožívat kvalitní a naplněný život. Léčba těchto "nemocí" může být často zdlouhavá hlavně v těch případech, pokud se neděje pravidelně, intenzivně a hluboce.

Jelikož je stále víc lidí, kteří trpí úzkostí, nebo mají úzkosti diagnostikované, připravila jsem pro vás speciální program, zaměřený právě na vaše potřeby, který splňuje všechny kritéria potřebné pro léčení a to znamená četnost, pravidelnost, smysluplnost, hloubku, intenzitu a podpůrnou skupinu s lidmi, kteří trpí stejnými problémy. Tento program se jmenuje: "změň svůj život úzkostnáři"

Program probíhá formou skupinových přednášek, spolu s praktickým procvičováním všeho, co se naučíte. Intenzita je doplněna pravidelnými domácími úkoly, na kterých si pracujete a tím se léčíte i mimo probíhající terapie. Čili jste komplexně pohlceni procesem léčení.

Terapeutická podpůrnou skupinu programu: "změň svůj život úzkostnáři" je zaměřená na problémy: úzkosti, paniky, strachy a kombinace těchto poruch.


Co program obsahuje

 • Úvodní seznamovací hodina
  Co je úzkost, jak vzniká, proč ji máme, jak vypadají útěkové strategie v práci s úzkostí, proč je nedělat a jak nám škodí, jak změnit úhel pohledu na úzkost, abychom se mohli začít léčit, práce s rezistencí vůči úzkosti
  zúčastnění všichni vyučující a terapeuti
 • Práce se strachy
  základní principy jak pracovat se strachy (proč se bojím, co nejhoršího by se mohlo stát kdyby..., práce s katastrofickými scénáři)
  vyučující Mária Alexandra Púpalová
 • Staré vzorce chování a programy: kontrola, orientace na výkon
  Jak vznikají a fungují vzorce chování, jak nám škodí v životě, jak je změnit a naučit se si věřit (vzorce a programy jako náhražky sebevědomí)
  vyučující Mgr. Veronika Pešková
 • Změna životního stylu
  Jaké jídlo je dobré na uvolnění, rozproudění a doplnění energie při vyčerpávající úzkosti, jaké změny do života zařadit v rámci relaxu a pohybu, aby člověk vyjel se zajetých kolejí
  vyučující MUDr. Martin Zulák
 • Práce s hranicemi
  Jak fungují zdravé hranice, proč jsou v našem životě důležité, jak si je správně a zdravě nastavit vůči sobě, vůči druhým lidem, jak zdravé hranice souvisí s umění říkat ne x ano
  vyučující Mgr. Veronika Pešková
 • Práce s tělem, cviky pro uvolnění, reflexní terapie
  naučíte se cviky, které vám pomohou k uvolnění a protahování těla, zjistíte které body na noze můžete pomačkáním využít k celkovému uvolnění (meditace na otevření srdeční čakry)
  vyučující Mgr. Jitka Širmarová
 • Práce s emocemi
  Jak emoce fungují, proč je důležité si je dovolit cítit a pracovat s nimi, co je to emoční kompas a jak ho zapnout, aby nás vedl a pomáhal při rozhodování
  vyučující Mgr. Veronika Pešková
 • Práce se sny (co nám říkají a jak je číst, jak vědět, co nás skrze ně čeká)
  Proč se lidem zdají sny, jak fungují a co se z nich můžeme dozvědět. Jak je využít v náš prospěch jako životní pomůcku pro práci s emocemi.
  vyučující Kateřina Teplá
 • Práce se zakrývacími emocemi
  Co jsou zakrývací emoce a jak fungují, jak pracovat se zlobou, vztekem, nenávistí, agresí či hněvem, metody
  vyučující Mgr. Jitka Širmarová
 • Práce s negativními myšlenkami
  Co jsou negativní myšlenky, proč je máme, odkud se berou, jak a před čím nás chrání, jakým způsobem jsou součástí ega a proč je důležité o nich vědět, metody jak s nimi pracovat a nepodléhat jim
  vyučující Mgr. Veronika Pešková
 • Práce s panikami
  Jak vzniká panika, jak fungují a z jakého důvodu je máme, jak s nimi pracovat, abychom je neměli, metody
  vyučující Mgr. Veronika Pešková
 • Ukončení programu: změň svůj život "úzkostnáři"
  zúčastnění všichni vyučující a terapeuti

 • Krizová intervence po telefonu,
  v ceně je 1 hodina pro každého účastníka, kterou může využít kdykoliv během programu
  Naslouchající Ing. Ivana Hromková Phd.

Informace o programu:

 • Intenzita je 1x za 14 dní
  ve dnech: sobota dopoledne 3 hodiny: 8.30 hod až 11.45 hod. s krátkou přestávkou 15 min
 • termíny budou upřesněny uchazečům
 • trvání po dobu: 6 měsíců
 • začátek: konec června 2021
 • minimální počet účastníků pro otevření skupiny je 10
 • terapie probíhají online, skrze program Google Meet

Pořadatel si vyhrazuje dle potřeby skupiny přehazovat jednotlivé body, které jsou obsahem programu. Celkový koncept však bude zachovaný.

Není možné se účastnit pouze některých přednášek.


Facebooková skupina:

Na facebooku bude vytvořená podpůrná skupina programu: Změň svůj život "úzkostnáři", která bude zahrnovat všechny účastníky programu a vyučující a kde si lidé budou moci vzájemně sdílet postřehy, pokroky, objevy, rady, zkušenosti. Budou moci se zpětně dotazovat i jednotlivých vyučujících na jejich přednášku v případě nepochopení. 


Cena:

18.000 Kč


Podmínky účasti v programu:

 • při každém setkání zaplá web kamera
 • podepsaná "pravidla slušného chování", které vám budou zaslány na email.

Rezervace:

 • Místo v programu je rezervované po zaplacení celé částky na účet číslo: 1184631038/3030

Programem Vás provází: Mgr. Veronika Pešková & tým

Mgr. Jitka Širmarová:
Jmenuji se Jitka Širmarová. Vystudovala jsem obor Fyzioterapie na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích. Navazující magisterské studium jsem absolvovala na Fakultě zdravotnických věd UP v Olomouci. V dalším vzdělávání jsem se zaměřila na reflexní terapii, kterou využívám ve své praxi fyzioterapeuta. Můj přístup je psychosomatický a pracuji intuitivně přes dotek rukou. Baví mě věci propojovat a zkoumat v rámci lidské psychiky a těla.

MUDr. Martin Zulák:
Se zájmem o zdraví jsem vystudoval medicínu a studoval alternativní pohledy. Především z východní medicíny (čínská medicína, ájurvéda). Narazil jsem na to, že nám je narozením dána energie, která nás utváří a jde zjistit pomocí astrologie a numerologie. Na základě toho řeším nerovnováhy u člověka pomocí komplexní úpravy životosprávy k vyrovnání energií působící na člověka. Jelikož tento přístup není klasický s použitím léků, vystoupil jsem ze systému. Vidím příčinu nemocí výše než jen ve fyzickém těle. Práce s emocemi a myšlenkami je rovněž důležitá.

www.martinzulak.cz

Bc.Kateřina Teplá:
Jmenuji se Kateřina Teplá, pracuji jako zdravotní sestra. Absolvovala jsem lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během své praxe jsem byla naučena zaměřovat se čistě na fyzická těla klientů, respektive na jejich nemocné části. Vzhledem k tomu, že můj syn začal mít jisté problémy a můj osobní život nebyl zrovna ukázkový, jsem začala pracovat na svém sebe rozvoji - chtěla jsem být lepší člověk, lepší máma. Díky tomu se mi otevřely nové obzory, objevila jsem kouzlo psychiky, celostního přístupu a začala nacházet sama sebe. Během svého rozvoje jsem zjistila, že mě naplňuje práce se sny. Se sny jsem pracovala zcela intuitivně, později se z toho vyvinula ucelená metoda. Prostřednictvím snů si můžete odhalit vnitřní problémy, které se dají následně vyřešit, můžete aktivně měnit svůj život. Ovlivňovat přítomnost či blízkou budoucnost. Dají vám komplexní pohled na vaše emoce.

Mária Alexandra Púpalová:
Moje meno je Mária-Alexandra Púpalová a absolvujem Výcvik transpersonálnej psychológie ku ktorému ma doviedla moja vlastná niekoľkoročná skúsenosť s úzkosťami a silnými strachami. Pri hľadaní východiska som tému strachov mohla lepšie pochopiť nie len logicky, ale na všetkých rovinách - mysel, emócie,telo. Poznala som, aké dôležité je zo strachom pracovať a meniť ho v reálnom živote. Na vlastnej koži som si vyskúšala, aký je tento proces pre človeka a jeho život transformačný. Na základe mojich vlastných prežitkov a vďaka Kurzu krízovej intervencie pôsobím na linke úzkosti, kde pomáham ľudom v akútnych stavoch.

https://www.gaiaporadna.cz/krizova-linka-uzkosti/

Ing. Ivana Hromková Phd.:
Jmenuji se Ivana Hromková. Vystudovala jsem Fakultu Podnikatelskou, Informatiku a mám doktorát ze strojírenství na VUT. Ke zjištění, že toto zaměření na výkon, logiku a dosavadní způsob života není v souladu se mnou, mě dovedlo až 9 let úzkostí. Z nich jsem našla cestu ven a absolvovala Kurz krizové intervence a aktuálně probíhající Výcvik transpersonální psychologie. Výcviky a moje životní zkušenost mi pomáhají v práci na krizové lince, kde podporuji lidi v akutních stavech úzkosti, panik a strachů, které jsem sama zažívala.

https://www.gaiaporadna.cz/krizova-linka-uzkosti/


Pro koho je program vhodný:

 • Program je vhodný pro všechny, kteří chtějí začít intenzivní léčení. Chtějí četnost a pravidelnost terapií. Jsou ochotní být aktivní vůči změně.
 • Program je vhodný pro všechny, kteří s úzkostí a panikou začínají pracovat, ale i pro ty, kteří již práci znají a chtějí se dostat hlouběji do své problematiky.
 • Program je také vhodný pro všechny, kteří chtějí cítit, že na svůj problém nejsou sami, že existují další lidé, kteří prožívají podobné či stejné věci, sdílet s nimi své zkušenosti, znalosti a zážitky. Vzájemně si pomáhat a podporovat se na cestě léčení.
 • Program je vhodný pro ty, kteří nechtějí na individuální terapie čekat měsíc, či delší dobu.

Pro koho program není vhodný:

 • Program není vhodný pro ty, co to se svou léčbou nemyslí vážně, nechce se jim ze sebou intenzivně pracovat a věci měnit.
 • Také není vhodný pro ty, kteří nejsou ochotni se otvírat a pracovat na sebelásce.

Pokud vás program: Změň svůj život "úzkostnáři" zaujal, můžete se přihlašovat již nyní a skrze skupinu zažívat pocit, že na svůj problém nejste sami. Zažít pocit, že vám někdo rozumí, že ví, o čem mluvíte.

Stanete se součástí celku, skupiny, kde vás všichni chápou a podporují, protože ví, čím si zrovna procházíte...