Terapeutická metoda "Cesta pod vědomí"

Ponořte se do hlubiny pod vědomí... Hlubiny, jež v sobě skrývá pouta z minulosti, která Vás v současnosti táhnou dolů ke kořenům, jako těžké okovy. Dovolte si pomocí metody Cesta pod vědomí nalézt klíč, jenž umožní pouta odhodit a žít život v radosti, štěstí a s pocitem naplnění...
Zvolte si cestu k nalezení toho, co člověk celý život hledá. Žádný z nás si nepřeje nic víc, než žít život ve štěstí, lásce a spokojenosti. Proniknout pod hladinu podvědomí, poznat skutečnou pravdu svého bytí. Poskládat skládanku do jasného, uceleného obrazu. Přiznat si, že je součástí všeho. Z roztříštěného se stát celistvým. Odhalit tajemství svých hlubin dávno ukrytých a zapomenutých...

Setkáváte se s terapií, která v sobě ukrývá několik metod najednou. Všechny v ní ukryté, jsou tak důležité a nezbytné pro vaši léčbu, že jejich kombinací vznikla zcela unikátní ojedinělá metoda, umožňující hlubokou a velmi komplexní práci sám se sebou. 

Popis jednotlivých metod

1) MEDITACE

Díky meditaci dochází k hlubokému zklidnění těla a mysli, člověk se uvolní, otevře se pocitům, emocím, prázdná mysl je zaměstnána pomocí vizualizace a prožitku tím správným potřebným směrem k léčení. Metoda využívá prvků meditace k celkovému zklidnění klienta a navození příjemných pocitů relaxace, uvolnění a naplnění. 

2) PRÁCE S VNITŘNÍM DÍTĚTEM

Práce s vnitřním dítětem, jeho uvolňování z traumatických vzpomínek, které se přetransformují v něco krásného, spokojeného a pro dítě šťastného, je dokonalý prvek, který pomáhá v celkové proměně klienta. Díky práci s vnitřním dítětem se změní staré vzorce chování, odstraní se traumata a změní se problémy v současném životě. Prožijete nové, zcela nepopsané pocity, které Vám změní vibraci těla tím způsobem, že přestanete přitahovat do svého života problematické chování, lidi a situace.  

Jako dítě se rodíme zcela čistí, nepopsaní, nezkažení. Vlivem výchovy, socializace a začleňování se do společnosti na základě trestů a odměn je naše osobnost rozdělena na dvě části. V popředí, čili v našem vědomí, necháme vše, co je pro nás bezpečné, pozitivní a nějak užitečné. Necháme zde vzorce chování, za které jsme odměňováni a milováni, zatímco do podvědomí potlačíme vše ostatní, co nám nijak neslouží, není k užitku, je pro nás nebezpečné, za co nejsme milováni a znemožňovalo by nám to další zdravý růst. V podvědomí jsou ukryté traumatické vzpomínky na situace, které nás pocitově velmi zasáhly.

Co je to vlastně trauma a jak vzniká? Jelikož dítě nemá rozumové - kognitivní myšlení (to se utváří až kolem 8. roku dítěte), situace, které prožívá, prožívá skrze emoční - pocitové tělo. Děti jsou v pocitech a projevech velmi autentické, což znamená, že co přesně cítí, to vyjádří a nepřemýšlí nad tím, jaký to bude mít dopad. Vlivem nepřítomného rozumového myšlení a plné autentičnosti, neschopnosti předvídat co způsobí, mohou být rodiči emocionálně znehodnoceny. Rodiče předpokládají, že dítě ví, jak se má chovat, co má dělat a nechápou dítě, že ono neví a už po několikáté to udělalo v očích rodičů špatně. Potrestají ho, pokárají, je mu vyčteno jeho chování. Pokud k těmto trestům je přidáno i emocionální znehodnocení, dítě jde do pocitu studu a tuto situaci prožije a zakóduje jako velmi bolestivou vzpomínku- jako trauma. Příklady znehodnocení: "Už jsem ti to říkala, copak jsi hluchá?", "No já fakt nevím, ty mi to snad děláš naschvál", "Nebreč, nemáš proč brečet, jestli chceš, přidám ti, ať máš důvod", "Nemůžeš, už jsem řekla, dokud si neuklidíš pokojíček, hračky", "Podívej se na Pepíčka, jak je hodný, nechápu, že ty nemůžeš být stejný", "Podívej se na Aničku, jak jí to jde, musíš se víc snažit...", atd.

Bohužel takovýchto traumat máme ze svého dětství opravdu velmi, velmi mnoho. Jelikož tento zážitek byl pro dítě tak nebezpečný, že by mu znemožňovalo další zdravý růst jeho osobnosti, potlačí tuto situaci, traumatickou vzpomínku do podvědomí. Často se stává, že čím silnější trauma, tím větší ztráta paměti na danou vzpomínku. Problém je však ten, že i když něco potlačíme do podvědomí, neznamená to, že to zmizí, že se to ztratí a je to vyléčeno. Z podvědomí nás to potom nevědomě ovládá takovým způsobem, že se dítě - pak už dospělý člověk - snaží vyhýbat určitým situacím, přehnaně reaguje na určité projevy, lidi, emoce. Velmi těžce a silně v dospělosti prožíváme to, co v dětství pro nás bylo traumatické. Takže celý náš dospělý život jsme ovládáni mechanismy traumatu, které si ani neuvědomujeme, což z nás činí nevědomé bytosti.

Každý člověk je z 10 % vědomá bytost a z 90 % nevědomá - a to mluví za vše. Metoda cesta POD vědomí nám pomáhá vyrovnávat a zmenšovat procenta nevědomí. 

3) RODINNÉ KONSTELACE

Tým terapeutů nádherně, soucitně a s velkou pokorou zahraje a nastaví klientovi potřebné podmínky k tomu, aby mohl trauma pochopit, uvolnit a co je nejhlavnější, proměnit v něco smysluplného a krásného, co mu pomůže v současném životě. Pomocí terapeutů, jejich dokonalému nacítění se, přehrání scénářů z Vašeho dětství či z traumatických potlačených vzpomínek a následné nacítění se do nových emocí, potřebných k proměně klienta, prožijete dosud něco nepoznaného. Něco co Vám v dětství chybělo k tomu, žít dokonalý a spokojený život v dospělosti.

4) HLUBINNÁ PRÁCE S EMOCEMI

Emoce jsou základem všeho a jelikož jsme emotivní bytosti, nemůžeme po sobě chtít necítit. Naše nervová soustava bude vždy reagovat nějakým pocitem, emocí. Protože se naše nervová soustava zapíná automaticky, první projev našeho těla je nějaký pocit na daný problém. Až potom o něm začneme přemýšlet. Někdy je pocit tak silný a tak nás zcela pohltí, že naše myšlení zůstává v pozadí a vůbec se nezapne. Později člověk lituje toho, co řekl, co udělal, jak se zachoval. Emoce silné tolik, že mají schopnost pohltit naši mysl a vůbec ji nespustit, jsou pro každého člověka jiné. Všechny emoce se však týkají společné věci a to prožitého traumatu v dětství. Pro někoho jsou nejsilnější emoce zloby, zlosti, nenávisti, hněvu, agrese.. Pro jiné jsou nejsilnější pocity zrady, bezmoci, strachu, nemilovanosti, nedůvěry....

Práce s emocemi by měla být pro každého člověka ta nejhlavnější věc, protože právě emoce nám říkají, kým jsme, co si přejeme, co máme či nemáme dělat. Emoce (pokud správně fungují) jsou našim vnitřním navigačním systémem, našim kompasem. 

Jak to vypadá, když se dítěti emocionálně ublíží?

Následující situace se stala u dětského lékaře. Standardní krevní odběry dospělý člověk již podstoupil mnohokrát, pro dítě je to něco nového. Každé se k tomu postaví různě, avšak nejčastější reakcí je pláč a křik. Popíšu Vám příklad, který se stal a stává se dál.

Otec přichází se čtyřletou dcerou k lékařce. Pátrají po příčině nemoci dcerky a v plánu jsou kontrolní odběry krve. Po rozhovoru s otcem a dcerou všichni dospělí zaujmou takticky přátelskou atmosféru. Jejich rozumové myšlení je v této místnosti dominantní. Sestřička přichází s úsměvem do místnosti, lékařka s tatínkem se snaží dítě zaujmout omalovánkami. Holčička si se zaujetím prohlíží obrázky, nechává se posadit na lehátko. Poté dospělí změní tón, schovají omalovánky a vytáhnou jehlu. Dítě se vyděsí a instinktivně se snaží být co nejdále od jehly. Úpěnlivě žádá tatínka o pomoc. Ten místo pomoci, dcerku chytne a zabrání ji v úniku před jehlou. Dcera začne hlasitě naříkat, plakat a snaží se dostat se z pevného sevření svého otce. Nářek nabývá na hlasitosti a všichni v místnosti, kteří nedrží dceru za nějaký úd, si prsty ucpávají uši. Jde vidět zoufalství v jednání dítěte, dospělí mají problém holčičku udržet a tak přichází další sestra a každý dospělý se snaží držet holčičku pevně na lehátku. Dcera se vysmekne a s velkým brekem udeří otce, její frustrace dosáhla největšího vrcholu. Její ochránce, její tatínek, je proti ní a v jejích očích jí ubližuje. Otec toto gesto chápe jinak, a to jako vzpouru dítěte proti jeho autoritě. Vždyť se jí snaží dát to nejlepší, co může... díky odběrům krve se může vyléčit, bez těchto odběrů nemůže své malé dcerce pomoci. Musí ji proto držet a snášet křik, pláč a údery své dcery - takto přemýšlí dospělý, rozumový člověk. Její dcera, ale není dospělá. Vnímá jen újmu ze strany svého tatínka. Tatínka, který ji vždy chránil a teď, když ji chtějí všichni ublížit, on se přidává na jejich stranu. Cítí se bezmocně. Frustrovaně. Udeří otce za spáchanou zradu a navíc se nezmůže. Její tělo ztrácí sílu k boji a dospělí ji drží již bez problémů. Není to však její tělo, které je zraněno. Je to její duše.


Pro koho je metoda vhodná:

Dá se říct, že metoda je vhodná pro všechny, kteří mají rádi sebepoznání. Dá se s ní léčit například nevíra v sebe, pocit nemilovanosti a jiné těžké pocity (bezmoc, beznaděj, pocit studu, selhání, potřeba kontroly, manipulace, ovládání, různé závislosti, strachy, fóbie, problémy v partnerské oblasti...).

Zjednodušeně řečeno - Pokud nejste ve Vašem životě šťastní, metoda Vám pomůže šťastnými být.

Jak metoda funguje:

 • Úvodní sezení trvá 60 minut, kdy si s terapeutem popovídáte o tom, co Vás v životě trápí, co chcete řešit. Terapeut Vám pomůže rozklíčovat důležitý prvek, který se pod Vašim problémem ukrývá, pomůže pojmenovat pocit, se kterým potom navážete v metodě Cesta POD vědomí. Tím se docílí, že nebudete brouzdat na povrchu, ale opravdu půjdete ke kořenům Vašeho problému.
  Na úvodní hodině společně vyplníte jednoduchý dotazník, který ukáže uspořádání Vaší rodiny v dětství. Údaje jako jméno otce, matky, sourozenců, jak jste se cítili ve svém dětství apod. Tento dotazník potom bude sloužit pro terapeuty jako pomůcka při práci s Vámi. Terapeut Vám vysvětlí potřebné informace k tomu, jak metoda bude probíhat.
  Důležité je na úvodní hodinu donést společnou fotku rodiny z Vašeho dětství.
 • Samotná metoda Cesta POD vědomí, která probíhá vleže na podložce se zavázanýma očima. Meditátor Vás uvede pomocí vizuální meditace do pocitů, díky kterým se dostanete do svého dětství, konkrétně do traumatické vzpomínky, ve které problém vznikl.
  Vzpomínka bude vytažena do vědomí, ve kterém Vám ji zahrají důkladně zvolení terapeuti přesně v energiích, ve kterých trauma ve vzpomínce probíhalo. Pomocí instrukcí si prožijete trauma znovu, ale tentokrát s možností jej změnit jakkoliv si budete přát. Cílem je prožít něco úžasného, smysluplného a krásného. Proměnu Vám opět zahrají terapeuti. Žádoucí je měnit trauma tak dlouho, dokud s ním vnitřní dítě bude opravdu spokojené.
  S novými pocity a prožitky budete vyvedeni z meditace.

 • Metoda trvá 30 - 60 minut
 • Po terapii Cesta pod vědomí si s Vámi terapeuti pohovoří o prožitých emocích. Vysvětlí Vám, vše potřebné.
  Povídání si cca 30 minut.
 • Poté odcházíte vstříc novým krásným dnům :) 

 • Po 14 dnech začne dobrovolný cyklus 5 návštěv, na kterých se dořeší prožitky, emoce a vlivy, které byly uvolněny spolu s traumatem. Terapeut Vám pomůže tyto procesy zpracovat a uchopit.
  Setkání probíhá 1 x za 14 dní a je hrazeno zvlášť. Cena jednoho 60 minutového sezení je 700 Kč.
  Alternativou k cyklu 5 návštěv, je možnost zakoupení meditace vytvořené speciálně k doléčení a dotvoření, ustálení emocí ve Vás. Cena meditace je 200 Kč. 

Co vše je potřeba:

 • Vyplněný dotazník
 • Společná fotka z dětství
 • Hodinový pohovor s terapeutem
 • Víra, chuť a ochota pracovat

TÝM TERAPEUTŮ

Veronika

Jsem člověk, který věří, že každý z nás si zaslouží spokojený, šťastný a láskou naplněný život. Nikdo tady není náhodou, nic se neděje náhodou a vše má vyšší smysl, vyšší a hlubší význam. Svůj život jsem se rozhodla zasvětit hledání významu, rozkrývání zákoutí lidské psychiky, odkrývání a objevování tajemství životů, změnám a láskyplného přijímání přítomného okamžiku. Pomáhání, podporu, lásku a respekt vnímám jako přirozenou potřebu každé živé bytosti a jsem velmi šťastná, že můžu pomoci lidem tyto aspekty v sobě naplno prožít.  

Martin

Jmenuji se Martin a pracuji s lidmi, usiluji o optimismus a spokojenost. Takový život chci a pracuji na něm u sebe i u klientů. Systém mě zařadil do pracovní pozice lékaře. Nahlížím na člověka komplexně z materiální i nemateriální stránky, na společnost a na svět. Při léčbě vnímám jako potřebné udělat změnu, ta změna musí vycházet z klienta a jeho víra a motivace je to nejdůležitější. Zdraví naší bytosti záleží na harmonii těla, duše a ducha. Žití ve zdraví a spokojenosti je normální, až svými vlastními omezeními si ovlivňujeme život. Mám rád krásné věci, přírodu a umění. Nemůžu však být jen pasivní, dělám, co mě baví a to radím i ostatním lidem.

Eliška

Přeji si, abychom všichni našli to, co se v nás skutečně ukrývá a kým doopravdy jsme.

Fany

S radostí Vás vítám,
samým zázrakem jsem se stala součástí našeho týmu. K této činnosti chovám pokoru a vděk. Samotná metoda je zjevením a dotknout se ji jak v roli zúčastněného, tak v roli terapeuta je mi vzácným darem. Před Vámi se zjevila možnost rozlousknout si tři oříšky pro popelku ~ jen tyto jsou přímo Vaše. Máte v nich možnost spatřit, co Vám bylo dlouhé měsíce, léta či dokonce celý život, skryto před Vámi samotnými. Čím jste si ovlivňovali dosavadní způsob života. Pochopit události ve Vašem životě a jít cestou k čistému pramenu. K sobě samému. Pocítit ryzí lásku a spokojenost, štěstí ze středu bytí. Tohoto stavu se dotknete již při samotném procesu. Pro mne je Vaše rozhodnutí měnit svůj život k lepšímu příležitost k oslavám a štěstím být přitom s Vámi. 


Cena: 3000 Kč
Celková délka terapie: 3 hodiny

V ceně je zahrnuto:

 • 1x 60 minut pohovor s terapeutem
 • 1x 30- 60 minut metoda Cesta POD vědomí
 • 1x 30 minutový pohovor po samotné metodě 

V ceně není zahrnuto:

 • Cyklus 5 individuálních sezení, cena jednoho sezení trvající 60 minut je 700 Kč

 • Po-metodová meditace - cena 200Kč 

Storno poplatek:

 • V případě zrušení ze strany klienta v době kratší než 2 dny před smluveným termínem,
  uhradí klient 50% z ceny terapie.

Podívejte se na život z jiného úhlu pohledu. Máte naději prožít život dle svých představ, chopíte se jí?