Vztahy

07.09.2017

Vztahy mezi lidmi fungují na vzájemné interakci.
Jestli je to vztah pracovní, kolegiální, přátelský či partnerský pořád je podstata porozumění stejná.
V případě krize, lidé utíkají do vzájemných výčitek. Schovávají se za obviňování a urážky, nadávky. Svalují vinu jeden na druhého.
Jenže kdo vlastně může za problémy ve vztahu. Kdo je opravdový viník v případě krize a dá se konkrétní viník vůbec určit?
Nedá, protože tím viníkem jsou oba dva.
Oba dva se podílí na vztahu, oba dva si nastavují pravidla fungování. Oba dva si vzájemně zrcadlí přesné nedostatky sebe sama.
Nejdůležitější je porozumět, že jediný na koho můžete být naštvaní, jediný koho můžete kdy obvinit stojí přímo před vámi v odraze zrcadla. Tím jediným člověkem jste vy. S tímto jediným člověkem můžete hýbat, můžete ho měnit a můžete s ním pracovat. Tento jediný člověk může dojít ke změně.
V přívalu negativních emocí často lidé ztrácí nadhled. Nechávají se válcovat a obviňovat a co je nejhorší, nechají se i přesvědčit, že opravdu za něco můžou, že je to jejich vina.
Jenže o to právě druhému člověku, který na vás útočí, který vás obviňuje jde. Nechce si přiznat svůj podíl viny. Potřebuje najít "obětního beránka", protože jedině tak si uleví a tak se jeho bolest alespoň trošku zmírní. Jedině tak si nebude připadat špatně, i když tyto pocity jsou ve skutečnosti falešné a nijak mu nepomůžou.
Nedopřejte lidem takovou možnost.
Nastavte jim a ukažte jim to, co oni v bolesti nevidí. Doveďte je k vlastnímu nadhledu o sobě sama.
Lidé si neubližují schválně, vše co dělají a jak jednají, je jen proto, aby byli šťastní. Po tom všichni touží a ke štěstí všichni směřují. V bolesti však neumí jednat a tehdy musíte být silní na tolik, aby jste je dostatečně pochopili.
Zahrňte je láskou a porozuměním, protože vibrace lásky a porozumění je opačná vibrace k bolesti a obviňování. Protože jednání v lásce a porozumění vyvede všechny z černého zaslepeného tunelu bolesti a smutku.