Krizová linka úzkosti

Lidé mi často volají, nebo píšou, že neví, co mají dělat, že mají velmi silné úzkosti, panické ataky, strachy, které jim znemožňují normálně fungovat a žít. Jelikož během dne funguji s lidmi v individuálních konzultacích, nejsem schopná brát telefony a být k dispozici, poradit, což mě mrzelo, protože jsem cítila, že tito lidé pomoc skutečně potřebují.

Z toho důvodu se ve mně několik let tvořil nápad založit nonstop linku úzkosti po telefonu, která nebude limitovaná dnem, hodinou, časem, ročním obdobím, protože úzkost, panika a strach si jednoduše nevybírají, prostě přijdou a neptají se.

Tato myšlenka se nyní zhmotnila a proměnila v realitu, která je pro vás k dispozici.

Na telefonu vás čekají dvě ženy, které jsem speciálně vycvičila pro tuto krizovou intervenci po telefonu. Jsou i účastnice výcviku transpersonální psychologie a sami se léčí z dlouhodobých úzkostí, panik a strachů, které měli i řadu let. Z toho důvodu vás dokážou pochopit a navnímat to, kde se zrovna nacházíte, čím si procházíte a co potřebujete k tomu, aby jste se mohli stabilizovat. Dokážou vám pomoci vyjít s krize ven, naučí vás metody potřebné pro stabilizaci, se kterými si můžete dále pracovat.

Krizová linka úzkosti neslouží jako terapie po telefonu, není to ani náhražka individuálních terapií, či konzultací. Je to možnost, o kterou se můžete opřít, v případě krizových situací, do kterých se dostanete během života, ať už s úzkostí pracujete pomocí někoho, nebo jen berete antidepresiva, či se snažíte s ní vypořádat sami.


Ivana Hromková, tel: 602 806 845
Mária Alexandra Půpalová, tel: 608 376 805


Cena hovoru 10Kč/min.

Více o krizové lince úzkosti a o platbách zde: https://pomoc.trocha-inspirace.cz/