Čakra třetího oka: Ádžňá

Meditace Výlet do neznáma

Tato meditace je zaměřená na harmonizaci a rozproudění třetího oka. Díky této meditaci posílíte svou víru, intuici, zpřístupní a více se vám otevřou znamení, které snáze budete vnímat. Budete více chápat do hloubky vše, co se děje kolem vás. Otevře se vám celkový nadhled nad situacemi a lidmi.
Opakováním této meditace docílíte nádherný pocit svobody a volnosti, užijete si pocit nádherného létání a nehmotného těla, díky kterému budete schopni, cestovat do různých míst a koutů země či vesmíru. Od identifikujete se od hmoty a procítíte energetické tělo, které je schopné všeho.

Pro koho je tato meditace vhodná:

 • Pro všechny ty, kteří si chtějí zharmonizovat a rozproudit třetí oko.
 • Pro všechny ty, kteří chtějí zažít neopakovatelný zážitek létání.
 • Pro všechny ty, kteří si chtějí prožít energetické tělo.
 • Pro ty, kteří se chtějí od identifikovat od hmoty a dokázat si věci, o kterých se jim ani nesnilo
 • Pro všechny ty, kteří potřebují začít pracovat s vírou, protože už ve svém životě zapomněli věřit, nebo je víra pro ně příliš nebezpečná či jinak ubližná.
 • Pro všechny ty, kteří chtějí zažít neopakovatelný pocit a navštívit místa na planete, kam lidská noha normálně nevkročí.
 • Pro všechny ty, kteří chtějí navštívit místa ve vesmíru, v galaxii a zažít neopakovatelný zážitek při pohledu na naši planetu.
 • Pro všechny ty, kterým jejich strachy dovolí se plně poddat prožitku energetické levitace.
 • Pro všechny ty, kteří si chtějí otevřít a více pochopit intuici, znamení, nadhled.
 • Pro všechny ty, kteří touží po zážitku neopakovatelného pocitu.
 • Pro všechny ty, kteří si chtějí otevřít jasnozřivé, jasnovidné, jasno citné či jasno slyšné vnímání svého třetího oka.
 • Pro všechny ty, kteří milují vesmír a pocit nádherné svobody a volnosti.
 • Pro ty, kteří se chtějí naučit prožít v životě pocit volnosti a svobody.
 • Pro ty, kteří se chtějí naučit, co je v životě skutečně důležité.
 • Pro ty, kteří se chtějí a dovolí si podívat se na život jako na fikci, matrix.

Co v meditaci uslyšíte:

Meditace vás přes schodiště dovede do krásného vzduchoprázdna, kde pomocí kouzelné nádoby s práškem se ocitnete na krásném místě na zemi. Pomocí prášku budete schopni levitovat a později létat. Dostanete se na záhadná místa na zemi. Na vysokou horu, kam nikdy nikdo nevkročil, do středu země a v neposlední řadě do vesmíru na zvláštní místa. Proletíte se nad oceány a moři, nad lesy a lukami. Zažijete krásný a nepopsatelný pocit svobody a volnosti. Dozvíte se tři různá tajemství, či poselství, které pro vás vaše třetí oko ukrývá.

Pomocí instrukcí v meditaci prožijete něco nepopsatelného a krásného.

Meditace je jemně podbarvená hudbou tak, aby nepřehlušovala hlas meditátora. Hudba je složená výhradně pro tuto meditaci, aby všechny prvky do sebe krásně ladily a zapadaly.

Co vám přinese zharmonizovaná čakra třetího oka pomocí této meditace:

 • Pocit nádherné volnosti a svobody.
 • Pocit lehkosti bytí, že vlastně není nic důležité a vše je jednoduché.
 • Začnou se vám otvírat jasnovidné, jasno slyšné, jasno citné schopnosti vašeho třetího oka, což způsobí, že ve vašem životě uvidíte, uslyšíte, či ucítíte věci, které nejsou z tohoto světa.
 • Začnete více a lépe vnímat intuici.
 • Začnete kolem sebe vidět znamení, které vám budou dávat smysl.
 • Budete se cítit, jako by nad tělem, což způsobí krásný nadhled sám nad sebou.
 • Snáze rozklíčujete a pochopíte zkoušky života, které vám "osud, duše, bůh, vesmír" nachystá.
 • Zlepší se vám vnímání smrti a zážitků blízkých se smrtí, více je pochopíte bez bolesti a trápení.
 • Vaše tělo se pocitově odlehčí a vy se budete cítit jako by o pár kilo lehčí, což je krásný, očišťující pocit ztráty napětí a starostí.
 • Začnete v životě zase věřit v něco víc, v něco po životě a v to, co věříte, dostane jasný obraz a směr. Posílí se vám víra.

Jak často meditovat:

Pokud jste člověk, který se již meditacemi zabývá delší dobu, můžete meditovat každý den.
Pokud teprve s meditacemi začínáte, je dobré meditovat alespoň 2 x za týden.

Koupě meditace:

Ke každé koupené meditaci obdržíte spolu s ní text, ve kterém jsou podrobně popsané symboly jednotlivé meditace. Co který prvek znamená, jak vám ovlivňuje život, v čem je dobrý či pro váš život obtížný a jak s meditací pracovat tak, aby vám byla co nejvíce k užitku.

Cena meditace: 200 Kč
Délka meditace: 23 minut


Meditace Minulý život

Meditace odkrývající minulé životy

Tato meditace je jiná než meditace ostatní a to kvůli tomu, že neslouží k harmonizaci čakry třetího oka, nýbrž odkrývá pro vás krásné tajemství minulých životů. Díky této meditaci odhalíte minulé životy, zjistíte kým, nebo čím jste byli, co jste dělali, jaký byl váš úkol tady na zemi či jiných částech vesmíru. Pochopíte spojitosti a souvislosti minulého a současného života, které zrovna prožíváte. Každý minulý život souvisí nějak s vaším současným. Dovolíte si zjistit, jak souvisí minulý život s vašim?
Opakováním této meditace docílíte větší informovanosti o reinkarnacích, prozkoumávání, objevování a bádání v dob dávno minulých, budoucích a přítomných.
Tato meditace je specificky určená pro ty z vás, kteří chtějí vědět víc, za hranice jednoho života, jedné reality. 

Pro koho je tato meditace vhodná:

 • Pro všechny ty, kteří se zajímají o minulé životy.
 • Pro ty z vás, kteří hledají souvislosti a propojenosti současného života a života minulého.
 • Pro ty z vás, kteří se snaží pochopit, proč se jim v životě děje to, co se zrovna děje a hledají odpovědi v minulém životě.
 • Pro ty z vás, kteří si dovolí vědět o sobě a své duši více.
 • Pro ty, kteří chtějí znát plán a poslání duše pro současný život.
 • Pro ty z vás, kteří jsou zvědaví a zajímají se o posmrtný život.
 • Pro ty z vás, kteří hledají odpovědi na to, co je po životě.....

Co v meditaci uslyšíte:

Meditace vás přes schodiště dovede do chodby, na jejichž konci jsou dveře. Pomocí instrukcí meditátora se začne vaše tělo, energie a vizáž proměňovat na vzhled v bývalé reinkarnaci, až pak po projitím dveřmi se ocitnete v minulém životě. Budete zde svědky událostí, prožijete okamžiky, které pomůžou v pochopení, uvědomění a uvidění toho, co potřebujete pro současný život.

Meditace je jemně podbarvená hudbou tak, aby nepřehlušovala hlas meditátora. Hudba je složená výhradně pro tuto meditaci, aby všechny prvky do sebe krásně ladily a zapadaly. 

Co vám přinese tato meditace:

 • Pochopení a uvědomění si souvislostí mezi minulým a současným životem.
 • Odhalení minulého života, uvidíte kdo, nebo co jste byli. Prožijete plně energie této bytosti.
 • Prožití nejdůležitějšího okamžiku minulého života, stanete se svědky nějaké důležité události, která potom ovlivnila váš současný život.
 • Pochopíte současný život, proč se vůči některým věcem či událostem cítíte právě tak a proč máte případné problémy, kterých se nemůžete zbavit.
 • Nový, neopakovatelný a jedinečný zážitek propojenosti dvou světů.

Jak často meditovat:

Doporučené opakování této meditace je 1 x za měsíc.    

Koupě meditace:

Ke každé koupené meditaci obdržíte spolu s ní text, ve kterém jsou podrobně popsané symboly jednotlivé meditace. Co který prvek znamená, jak vám ovlivňuje život, v čem je dobrý či pro váš život obtížný a jak s meditací pracovat tak, aby vám byla co nejvíce k užitku.

Cena meditace: 200 Kč
Délka meditace: 18 minut