Krční čakra: Vishuddha

Meditace Moudrost slov

Tato meditace je zaměřená na harmonizaci páté - krční čakry pomocí putování do ní. Zjistíte, jak vypadá, jak moc je disharmonická, jaké blokace, problémy, deformace má a pomocí instrukcí, tyto problémy a bloky odstraníte a znovu ji krásně roztočíte. Meditace je zaměřená na očistu a správné umění komunikace, vyjadřování, intonace hlasu a slov, které nejen z vás vychází, ale které vám také znějí ve vaši mysli.
Opakováním této meditace docílíte zjemnění a ustabilnění slov, které z vás vychází. Budete si ve slovním projevu více věřit, napadnou vás přesná slova k tématům, které potřebujete v mluvení. Odstraníte strach z ústního projevu a naučíte se lépe rozumět slovům druhých lidí. Celkově vám tato meditace otevře nové možnosti v komunikaci s druhými lidmi, ale i sám ze sebou ve vnitřním mentálním světě. Začnete více vnímat svůj vnitřní hlas, vedení, které vám v mnoha situacích poradí co je správně, či naopak špatně. Sjednotíte mluvená slova s vnitřním hlasem a cítěním.

Pro koho je tato meditace vhodná:

 • Pro všechny ty, kteří si chtějí zharmonizovat pátou čakru a užít si uvolnění, pohodu a klid v mluveném slovu.
 • Pro všechny z vás, kteří si v mluveném slovu nevěří a potřebují získat větší sebejistotu, odvahu a dar komunikace.
 • Pro všechny ty, kteří mají strach z mluvení a tento strach je paralyzuje.
 • Pro všechny z vás, které nenapadají vhodná slova ve chvíli, kdy je nejvíce potřebujete.
 • Pro ty z vás, kteří se mají problém k čemukoliv vyjádřit i když slova vám v hlavně krásně znějí, vy je slyšíte, ale nedokážete převést do reality.
 • Pro ty z vás, kteří mají pocit, že jim druzí lidé nerozumí v tom, co říkají, co si přejí, nebo co chtějí. Jakoby jste měli pocit, že mluvíte a nikdo vás neslyší.
 • Pro ty z vás, kteří se chtějí naučit více utišit, zklidnit, nebo ustálit svůj vnitřní hlas, který často nabádá, nebo naopak znehodnocuje.
 • Pro ty z vás, kteří se chtějí více naučit porozumět druhým lidem, tomu co říkají a jak to myslí.
 • Pro ty z vás, kteří vědí, že komunikace je jeden z nejdůležitějších prvků v partnerském životě a zrovna v tom jejich, dochází k nedorozuměním a neporozuměním.
 • Pro ty z vás, kteří vědí, že komunikace je jeden z nejdůležitějších prvků, kterým se můžeme dorozumívat mezi lidmi.
 • Pro ty z vás, kterým není jedno, jaká slova a energie z úst vychází a jsou si vědomi možného nechtěného ubližování skrze vyřčená slova, či myšlenky.

Co v meditaci uslyšíte:

Meditace vás přes schodiště dovede na krásnou, sluncem prozářenou louku, přes kterou se dostanete ke své páté čakře v podobě stojícího domu na louce. U domu a později v domě, budete hledat zdroje vody, které budete čistit, léčit a v neposlední řadě pít. Pomocí komplexní očisty pročistíte všechny oblasti vašeho mluvení. Očistíte mluvené vyřčené slovo, svůj vnitřní hlas a v neposlední řadě také očistíte hlas vaši duše, kterou potom snáze uslyšíte pomocí otevřené intuice.

Meditace je jemně podbarvená hudbou tak, aby nepřehlušovala hlas meditátora. Hudba je složená výhradně pro tuto meditaci, aby všechny prvky do sebe krásně ladily a zapadali. 

Co vám přinese zharmonizovaná pátá čakra:

 • Jedinečný pocit jemnosti a klidu v mluveném slově.
 • Dodá vám odvahu, sebejistotu a více se začnete v mluveném slovu věřit.
 • Zbavíte se strachů z mluvení a nahradíte je pocitem uvolnění, stability a jistoty.
 • Budou vás napadat vhodná slova v každé situaci a chvíli, do které se dostanete.
 • Bez problémů převedete slova znějící v hlavě do reálných slov, vycházejících z vašich úst.
 • Druzí lidé vám lépe porozumí v tom, co jim chcete říct, co chcete a potřebujete sdělit. Nebudete si připadat, že vám nikdo nerozumí.
 • Váš vnitřní hlas se utiší, zklidní a ustálí, nebude vás nabádat ani znehodnocovat, spíše vám bude pomáhat v tom, oč se snažíte.
 • Více porozumíte druhým lidem, tomu co říkají, jak to myslí, co chtějí a co si přejí, což v nich vytvoří pocit, že jim skutečně rozumíte.
 • Vyříkávání si věcí v partnerském životě pro vás nebude problém, vždy najdete vhodná slova pochopení a tolerance. Už nebudete od komunikace a vyříkávání si s partnerem utíkat.
 • Druzí lidé budou velmi rádi poslouchat váš mluvený projev, protože energie a slova, která z vás budou vycházet, budou velmi jemná, čistá a pohladí na duši.

Jak často meditovat:

Pokud jste člověk, který se již meditacemi zabývá delší dobu, můžete meditovat každý den.
Pokud teprve s meditacemi začínáte, je dobré meditovat alespoň 2 x za týden.

Koupě meditace:

Ke každé koupené meditaci obdržíte spolu s ní text, ve kterém jsou podrobně popsané symboly jednotlivé meditace. Co který prvek znamená, jak vám ovlivňuje život, v čem je dobrý či pro váš život obtížný a jak s meditací pracovat tak, aby vám byla co nejvíce k užitku.

Cena meditace: 200 Kč
Délka meditace: 22 minut